Categories
Xây dựng, Vật liệu xây dựng

Nhà thầu – Nhà thầu xây dựng

Hệ thống quản lý chất lượng công trình xây dựng của chúng tôi có vai trò quyết định đến chất lượng sản phẩm xây dựng, được thực hiện bằng hệ thống kiểm soát vật liệu, kiểm soát kỹ thuật, kiểm soát tiến độ xây dựng, kiểm soát an toàn lao động & vệ sinh môi trường và  các biện pháp phòng ngừa. Hệ thống quản lý chất lượng luôn luôn được soát xét và không ngừng cải tiến.

Để biết thêm thông tin chi tiết về nha thaunhà thầu xây dựng quý khách vui lòng truy cập vào website www.nhathauxaydung.com