Dự án web hành tinh xanh

Hành tinh xanh là website mang đậm dấu ấn cả thế giới cùng hướng về màu xanh. Với việc sử dụng năng lượng sạch, môi trường được cải thiện, con người chúng ta dần hướng đến những sản phẩm mang tính chất thủ công mây tre mỹ nghệ. Từ đó sẽ làm cho môi trường, cuộc sống được cải thiện dần lên.