Dịch vụ cho thuê tài chính

Kênh tín dụng cho thuê tài chính có thể là một sự lựa chọn tốt cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ khi có nhu cầu. Hình thức tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp thông qua việc cho thuê máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển và các động sản khác. Doanh nghiệp được sử dụng tài sản và thanh toán dần tiền thuê trong suốt thời gian đã được thỏa thuận trong hợp đồng thuê.

chothuetaichinh.com
Để biết thêm thông tin chi tiết về tài chínhcho thuê tài chínhdịch vụ cho thuê tài chínhcong ty cho thue tai chinh quý khách vui lòng truy cập vào website www.chothuetaichinh.com