Categories
Nhà đất, Bất động sản

Căn hộ Việt Nam

Căn hộ Việt Nam cung cấp nhiều giải pháp về căn hộ mà quý khách hàng có thể lưa chọn từ một
dịch vụ đơn lẻ đến một giải pháp kết hợp nhiều dịch vụ với nhau:

Quản lý toàn bộ tòa nhà.
Dịch vụ an ninh, vệ sinh
Dịch vụ truyền hình cáp, internet, điện thoại
Hỗ trợ, đưa đón quý khách trong việc tham quan căn hộ trước khi đến ở
Quản lý chức năng dịch vụ khách hàng theo thời gian cư trú….

Để biết thêm thông tin chi tiết về can ho, can ho cao cap quý khách vui lòng truy cập vào website Căn hộ – Căn hộ cao cấp. Thông tin về Dự án Căn hộ Chung cư.