Categories
Máy móc, thiết bị

Web máy nông nghiệp

Được tiếp nhận đồng bộ chuyển giao công nghệ chế tạo các sản phẩm công nghệ cao của các hãng sản xuất đã tham gia vào việc góp vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ đồng bộ cho máy nông nghiệp nhằm phát triển máy nông nghiệp thành một đơn vị sản xuất các sản phẩm công nghệ cao cung cấp thị trường.