Categories
Ẩm thực - Nhà hàng - Khách sạn Y tế, sức khỏe

Website thực phẩm an toàn

Ngày nay do thị hiếu của người tiêu dùng thích các loại rau quả non tơ mỡ màng, to mập, không có vết sâu bệnh hại… nên người trồng rau đã lạm dụng các loại hoá chất nông nghiệp để bón và phun cho các loại rau quả thiết yếu trong tiêu dùng hàng ngày.
Để biết thêm thông tin quý vị vui lòng truy cập vào website thực phẩm an toàn,  thuc pham